Organizacja pracy ŚWIETLICY


      Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800.
Wychowankowie zapisani są na podstawie karty zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców.
Działalność świetlicy prowadzona jest zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe prowadzone są według TYGODNIOWEGO PLANU PRACY ŚWIETLICY oraz HARMONOGRAMU DNIA PRACY ŚWIETLICY.
Przy świetlicy funkcjonuje stołówka dla uczniów szkoły.

PERSONEL PEDAGOGICZNY:

kierownik świetlicy
- mgr Karina Wiśniewska

wychowawcy świetlicy
- mgr Wioletta Mech
- mgr Beata Domagała-Golonko
- mgr Aleksandra Hyla
- mgr Beata Duraj
- mgr Elżbieta Malec
- mgr Iwona Rulik

PRACOWNICY KUCHNI:
- PIOTR MĄDRY
- MARIA WOJEWODA
INTENDENT:
KAROLINA WOJTYNOWSKA
Copyright © 2001-2010 by AS COMPUTERS